O podpisach elektronicznych, ich zaletach i wykorzystaniu pisaliśmy już wiele razy. Nikt chyba już nie twierdzi, że e-podpisy są zbędne, gdyż w obecnej sytuacji gospodarczej pozwalają one na załatwianie firmowych spraw głównie urzędowych z domu, bez konieczności osobistych wizyt w placówkach. Certyfikatem można podpisać dokument, wiadomość e-mail lub dowolny plik.

Podczas szukania informacji o e-podpisach można spotkać się ze stwierdzeniem “konieczne jest wykonanie walidacji podpisu”. Walidacja oznacza proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego czy pieczęci. Weryfikacji dokonuje się w oparciu o właściwości i dane zawarte w certyfikacie podpisu elektronicznego. Podczas walidacji łatwo można ustalić tożsamość podpisującego oraz sprawdzić integralność treści dokumentu (czyli nikt nie dokonał zmian). W przypadku kwalifikowanych certyfikatów mamy do czynienia z prawnym domniemaniem integralności danych oraz autentyczności ich pochodzenia. Ważne jest też porównanie data ważności certyfikatu z datą wystawienia dokumentu – gdy ta pierwsza jest późniejsza, dokument wywołuje skutki prawne.

Dostawcy świadczący usługi w zakresie walidacji i uwierzytelniania podpisów elektronicznych na życzenie Klienta mogą sporządzić protokół z wykonanej czynności EPW (Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji). Taki dokument jest bardzo ważny i pomocny podczas sporów sądowych, gdy ktoś podważa moc prawną dokumentu elektronicznego.

Zostaw Komentarz