Pieczęć elektroniczna działa podobnie, jak podpis elektroniczny. Stawia ją system informatyczny w wyniku zdefiniowanego zdarzenia, dając element niezaprzeczalności w świetle przepisów prawa. Pieczęć zawiera dane firmy, co pozwala na ukrycie personalnych danych pracownika czy właściciela firmy.

Wyróżnia się 3 rodzaje e-pieczęci: pieczęć elektroniczną, zaawansowaną pieczęć elektroniczną oraz kwalifikowaną pieczęć elektroniczną.

Pieczęć elektroniczna wykorzystywana jest do pieczętowania dokumentów:

  • oficjalnych np. zarządzenia, sprawozdania finansowe,
  • prawnych,
  • firmowej korespondencji elektronicznej,
  • faktur elektronicznych,
  • ofert handlowych,
  • folderów reklamowych czy ulotek produktowych,
  • powiadomień/ potwierdzeń/ wyciągów bankowych/ dokumentów ubezpieczeniowych/ polis.

Zostaw Komentarz