Pieczęć elektroniczna działa podobnie, jak podpis elektroniczny. Stawia ją system informatyczny w wyniku zdefiniowanego zdarzenia, dając element niezaprzeczalności w świetle przepisów prawa. Pieczęć zawiera dane firmy, co pozwala na ukrycie personalnych danych pracownika czy właściciela firmy. Wyróżnia się 3 rodzaje e-pieczęci: pieczęć
Read More