W związku z rozwojem cyfryzacji i popularnością pracy zdalnej, bardzo często nasi Klienci proszą o wyjaśnienie zagadnień i omówienie procesu związanego z e-podpisami. Oto kilka pojęć z  wyjaśnieniem, które często pojawiają się w pytaniach naszych Klientów.

1. Karta kryptograficzna – stanowi oprócz certyfikatu bezpieczeństwa dodatkowe zabezpieczenie wykorzystania podpisu elektronicznego chroniąc dane firmowe przed kradzieżą.
2. Klucze kryptograficzne –  ciąg symboli, od którego zależy wynik przekształcenia kryptograficznego, procesu w którym tekst jawny wiadomości przekształca się na tekst zaszyfrowany.
3. Klucz prywatny – inaczej klucz tajny, to niewielki fragment kodu, który połączony z kluczem publicznym pozwala na uruchomienie algorytmów szyfrowania i deszyfrowania tekstu.
4. Klucz publiczny –  służy do szyfrowania wiadomości, która może być rozszyfrowana tylko przy użyciu odpowiedniego klucza prywatnego.
5. Pieczęć elektroniczna – działa podobnie, jak podpis elektroniczny jednak zawiera dane firmy, dzięki temu pozwala ukryć prywatne dane pracownika podczas podpisywania dokumentów.
6. Trwały nośnik informacji – to materiał, urządzenie lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji przez dłuższy i niezbędny czas, w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane. Trwałym nośnikiem jest np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy, e-mail zapisany na twardym dysku.
7. Uwierzytelnianie – proces polegający na potwierdzeniu deklarowanej tożsamości podmiotu, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za którego się podaje.

Zostaw Komentarz