Dofinansowanie dla energochłonnych

Od 9 lutego br. firmy mogą starać się o dofinansowanie kosztów energii, jeśli spełnią określone kryteria. Nabór wniosków potrwa 14 dni od dnia ogłoszenia. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw, które są w dużej mierze energochłonne i działają w branżach szczególnie narażonych na wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Przedsiębiorcy muszą spełnić dwa warunki:
– faktura za zakup energii musi stanowić przynajmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 roku,
– przynajmniej połowa firmowych przychodów lub wartości produkcji pochodzi z działalności w kodach PKD lub PRODCOM, które zostały uznane za szczególnie narażone na skutki kryzysu.

Wsparcie będzie zależne od kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w zakupie energii elektrycznej i gazu ziemnego od lutego do grudnia 2022 r. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od wzrostu cen w stosunku do cen z 2021 roku. Przyznane wsparcie nie przekroczy dwóch limitów pomocy, które są uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pierwszy limit wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 4 mln euro na grupę kapitałową, a drugi limit (tzw. zwiększony), który dotyczy przedsiębiorców, odnotowujących spadek rentowności swojego przedsiębiorstwa o co najmniej 40%, wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych i aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.

Jeśli chcesz skorzystać z tego programu, niezbędny Ci będzie podpis elektroniczny. Tak więc jeśli potrzebujesz e-podpisu, skontaktuj się z naszymi ekspertami Pomogą Ci w  nabyciu i aktywacji podpisu elektronicznego oraz odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Dofinansowanie w ramach 1.1 Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”

Od 21.02.2023 r. do 12.04.2023 r. będzie możliwy nabór wniosków w ramach programu „1.1 Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”, którego beneficjentami mogą być tylko mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski.

Program ten oferuje dofinansowanie projektów kompleksowego wsparcia przedsiębiorstw, z naciskiem na wzmocnienie zdolności badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacji opierających się na wynikach prac B+R, a także na zieloną i cyfrową transformację przedsiębiorstw, internacjonalizację produktów, ochronę własności przemysłowej i podnoszenie kwalifikacji pracowników. W składanym wniosku wymagane jest co najmniej jedno z modułów B+R lub wdrożenie innowacji, natomiast pozostałe moduły są opcjonalne i mogą być realizowane niezależnie od siebie lub ze sobą powiązane.

Kryteria wyboru projektów określone są w załączniku nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów, a pula środków przeznaczonych na ten program wynosi 4 450 000 000 zł.

WAŻNE!
Wnioski można składać przez LSI opracowany przez PARP, przy czym do ich złożenia wymagany jest podpis elektroniczny. Osoby nieposiadające jeszcze e-podpisu mogą skontaktować się z ekspertami, którzy pomogą w jego wyrobieniu i aktywacji oraz przedstawią zastosowania e-podpisu.

Zostaw Komentarz