Kwalifikowane podpisy elektroniczne są bezpiecznym narzędziem do podpisywania dokumentów firmowych czy urzędowych. Złożony podpis ma wersję elektroniczną i stanowi cyfrowy zapis podpisu osobistego. Czym zatem jest integralność dokumentu?

Podpisy elektroniczne są bezpieczne i bardzo wygodne. Na kwestię bezpieczeństwa wpływa głównie fakt, że każda zmiana w podpisanym już dokumencie jest możliwa do wykrycia od razu.

Zachowanie niezmienionej formy podpisanego dokumentu określa jego integralność.

Zamawiający, kontrahent czy urzędnik za pomocą specjalnych aplikacji szybko może sprawdzić czy dokument posiada integralność. Program szybko weryfikuje i porównuje wyliczoną wartość funkcji skrótu (hash) z wartością znajdującą się w pliku (dokumencie) podpisu elektronicznego.

Oczywiście zdarzyło się, że program do weryfikacji omyłkowo wykazał błąd lub brak integralności dokumentu – w takim przypadku warto sprawdzić integralność dokumentu w innym programie, aby się upewnić.

Zostaw Komentarz