Kwalifikowany podpis elektroniczny to wirtualne odwzorowanie podpisu odręcznego osoby fizycznej. E-podpis jest wykorzystywany przy podpisywaniu e- dokumentów, składaniu wniosków przez Internet czy załatwianiu urzędowych spraw online. Podpis elektroniczny jest przypisany do danej osoby i w pełni bezpieczny.

W wielu firmach w ostatnich latach zdalna praca stała się bardziej popularna i nadal przynosi korzyści dla pracowników oraz pracodawczy. W związku z możliwością załatwiania wielu spraw online pracodawcy zdecydowali się na zakup certyfikatów kwalifikowanych dla swoich pracowników.

Pracownik podpis elektroniczny może wykorzystać nie tylko podczas załatwiania spraw związanych z firmą ale również wszędzie tam, gdzie tylko można go zastosować nawet w kwestiach spraw prywatnych.

Pracownik po odejściu z danej pracy w której używał podpisu zakupionego przez firmę może nadal z niego korzystać – nie zostawia on nośnika podpisu w firmie. Wyjątek stanowi sytuacja w której pracodawca po odejściu pracownika zdecyduje się unieważnić jego certyfikat  wówczas pracownik nie użyje już tego e-podpisu i będzie musiał ewentualnie sam go sobie zakupić u któregoś z wydawców certyfikatu.

Zostaw Komentarz