Podpisywanie sprawozdań finansowych przez obcokrajowców

W jaki sposób obcokrajowiec może złożyć sprawozdanie finansowe? Na co warto zwrócić uwagę? Jak przyspieszyć procedurę złożenia sprawozdania finansowego w Repozytorium Sprawozdań finansowych?

Obecnie sprawozdanie finansowe może zostać sporządzone i złożone wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma możliwości złożenia papierowej formy dokumentu.

Osoby nie będące obywatelami Polski muszą podpisać składane sprawozdanie finansowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ten sposób potwierdzenia tożsamości na dokumentach elektronicznych jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, ponieważ kwalifikowane certyfikaty wydawane są we wszystkich państwach członkowskich, przy czym są one sobie równoważne.

Gdzie uzyskać e-podpis? Najlepiej zwrócić się do certyfikowanego dostawcy świadczącego usługi w zakresie sprzedaży, wyrobienia oraz aktywacji podpisu elektronicznego.

Kto powinien złożyć e-podpis na sprawozdaniu finansowym?

Do podpisania sprawozdania finansowego zobowiązani są wszyscy członkowie zarządu oraz osoby prowadzące księgi rachunkowe.

Uwaga!

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość skorzystania z profilu zaufanego do potwierdzenia tożsamości, ale jest to narzędzie posiadające mniejsze pole zastosować niż e-podpis z certyfikatem.

Zostaw Komentarz