Podpis elektroniczny jest znacznie ułatwia, usprawnia i przyspiesza realizacje wielu zadań przedsiębiorców. E-podpis sprawia, że przedsiębiorca używający go na co dzień jest bardzo wiarygodny w oczach klientów czy kontrahentów, a kwestie formalne transakcji z nim bezpieczne. Czy podpis elektroniczny w przetargach jest obowiązkowy?

Od początku roku obowiązują nowe przepisy związane z cyfryzacją dokumentów prawa zamówień publicznych. Zmiany wprowadziły obowiązek używania podpisów kwalifikowanych przez zamawiających oraz wykonawców we wszystkich czynnościach około przetargowych (oferty wstępne, podlegające negocjacjom, ostateczne, dodatkowe, wariantowe, częściowe). Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą brać udział w różnych konkursach czy przetargach muszą posługiwać się e-podpisem.

Kwalifikowany podpis elektroniczny daje możliwość wzięcia udziału w krajowych oraz unijnych przetargach oraz jest wykorzystywany przy podpisywaniu umów.

Osoba podpisująca się w przetargach podpisem elektronicznym w imieniu firmy musi być ściśle związana z firmą i posiadać uprawnienia do jej reprezentacji.

Zostaw Komentarz