Podpis posiadający certyfikat kwalifikowany wiąże się z ogromnym bezpieczeństwem, które może być ważne dla osób załatwiających sprawy biznesowe oraz urzędowe.

Czym jest certyfikat dla e-podpisu?
Certyfikat kwalifikowany wydawany jest przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego.

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taką samą moc prawną jak podpis złożony własnoręcznie.

Każdy certyfikat kwalifikowany powinien zawierać:
– dane o subskrybencie,
– parametry dotyczące klucza publicznego zawartego w certyfikacie,
– zakres zastosowania certyfikatu,
– wysokość kwoty, do jakiej mogą być wykonywane transakcje przy użyciu danego certyfikatu,
– informacje określające zakres uprawnień subskrybenta,
– informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent.

Zachowanie ważności certyfikatu jest bardzo ważne z tego powodu, że pozwala to bezpiecznie posługiwać się e-podpisem. Wszystkie etapy procesu odnowienia online trwają około 2 tygodni. Z tego powodu lepiej wcześniej rozpocząć procedurę odnowienia i nie zostawiać tego obowiązku na ostatnią chwilę.

Zostaw Komentarz