Kwalifikowany podpis elektroniczny zyskuje coraz to więcej zastosowań w naszym kraju. Dzięki niemu załatwianie spraw urzędowych przestało być przykrą koniecznością, a zmieniło się w chwilową przyjemność. Taki e-podpis pozwala na elektroniczne przesyłanie faktur, podpisywanie dokumentów, uwierzytelnienie tożsamości, składanie deklaracji i wiele więcej. Jedną z usług, które oferuje kwalifikowany podpis elektroniczny jest zdalne zawieranie umów. E-podpis a leasing jest kolejną możliwością jaką daje. 

Leasing jest to usługa, w której finansujący podpisując umowę z korzystającym udostępnia mu przedmiot podlegający dzierżawie przez określony czas, z którego korzystający może korzystać w zamian za spłacanie rat. Przedmiot ten może być samochodem, nieruchomościami czy nawet inwestycjami. Jest to popularne rozwiązanie wśród przedsiębiorców, którzy decydują się na nie w celu zoptymalizowania obciążeń podatkowych, finansów. 

Dla przedsiębiorców korzystających z leasingu możliwe jest podpisanie umowy leasingowej zdalnie, nie wychodząc z własnego biura. Może odbywać się to na wiele sposobów- z pomocą doradcy leasingowego, wideoweryfikacji, certyfikatów. Jest to jednak kwestia indywidualna uzależniona od wielu czynników.

Zostaw Komentarz