Krajowy System e-Faktur to propozycja Ministerstwa Finansów, która umożliwia przedsiębiorcom szybkie wystawianie i otrzymywanie elektronicznych faktur ustrukturyzowanych. Przedsiębiorcy korzystający z tego rozwiązania mogą liczyć na wiele korzyści podatkowych. Krajowy System e-Faktur – co warto o nim wiedzieć?

Od 2022 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur jest dobrowolne. Jednak już od 2023 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do wdrożenia w swoich firmach systemu informatycznego umożliwiającego obrót faktur.

Krajowy System e-Faktur to ogólnopolska platforma pozwalająca wystawiać oraz otrzymywać faktury ustrukturyzowane, przechowywać dokumenty, dokonywać oznaczeń faktur numerem identyfikującym, a także dokonywać weryfikacji dokumentów pod kątem zgodności z określonym wzorem faktury.

Krajowy System e-Faktur korzyści:

✓ zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur i ich archiwizacji – tę odpowiedzialność przejmie KSeF;
✓ skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku z 60 do 40 dni;
✓ bezpieczeństwo interpretacyjne – jednolity format faktury elektronicznej taki sam dla wszystkich,
✓ większa automatyzacja procesów fakturowania i księgowania  (skrócenie czasu na formalności przy rozliczeniach oraz zmniejszenie podatności na błędy przy wystawianiu faktur).

Krajowy System e-Faktur ma przyspieszyć kontrolę oraz uszczelnić system podatkowy.

Zostaw Komentarz