Czy zawsze muszę podpisać e-deklarację podpisem elektronicznym?

Deklaracje dotyczące podatku dochodowego lub od towarów i usług najczęściej składane są elektronicznie. Ministerstwo Finansów stworzyło dla przedsiębiorców uproszczoną formę, dzięki której zarówno nadawca dokumentu jak i odbiorca zyskać mają dużo czas oraz mieć pełny dostęp do sprawnej komunikacji. Obowiązek opatrywania deklaracji podatkowych bezpiecznym podpisem kwalifikowanym zawarty został w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Możliwość przesyłania wybranych e-deklaracji bez bezpiecznego podpisu elektronicznego dotyczy wyłącznie osób fizycznych i wówczas autoryzacja przeprowadzona musi zostać na podstawie określonej cechy czyli podanie numeru NIP, pierwszego imienia, nazwiska i daty urodzenia, a ponadto także kwoty przychodu wykazanej w odpowiednim zeznaniu rocznym za rok podatkowy. Podpis elektroniczny nie jest więc wymagany przy wysyłce m.in.:

  • deklaracji VAT-7 i VAT-7K
  • deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
  • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu – PIT-36, PIT-37, PIT-39
  • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie społeczne
  • wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej – PIT-16

Warto jednak pamiętać, że każde rozporządzenie może zmieniać daną sytuację, dlatego ważne jest kontrolowanie zmian oraz wprowadzanych ustaw.

Zostaw Komentarz