Zgłaszanie zmiany danych przez spółki na formularzu NIP-8

Osoby posiadające spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą pamiętać o obowiązkowej aktualizacji danych w rejestrze przedsiębiorców. W jaki sposób tego dokonać? Dlaczego warto wyrobić i aktywować podpis elektroniczny z certyfikatem?

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców jest dokonywanie aktualizacji informacji udostępnionych w rejestrze KRS po każdej zaistniałej zmianie w terminie 7 dni od momentu wystąpienia przyczyny.

Dodatkowo w niektórych przypadkach należy również złożyć formularz NIP-8 w Urzędzie Skarbowym, aby zaktualizować takie dane jak np. numer rachunku bankowego lub adres miejsca prowadzenia działalności.

Jakie informacje należy zgłaszać na formularzu NIP-8?

➥skrócona nazwa (firma)

➥wykaz rachunków bankowych

➥adresy miejsc prowadzenia działalności

➥dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP

➥adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej

➥dane kontaktowe

➥dodatkowo – w przypadku osobowych spółek handlowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Dlaczego warto wyrobić swój e-podpis z certyfikatem?

Decydując się na aktualizację danych w sposób elektroniczny e-podpis pozwala potwierdzić tożsamość osoby składającej wniosek co znacznie przyspiesza procedurę.

Zostaw Komentarz