Podpisanie umowy i uzyskanie certyfikatu to pierwszy sukces do prawidłowego złożenia oferty. kolejnym krokiem staje się otrzymanie dodatkowych narzędzi do składania podpisów: karty kryptograficznej z zapisanym na niej prywatnym kluczem oraz oprogramowania umożliwiające nawiązanie współpracy karty z komputerem poprzez czytnik lub token.

Użycie podpisu następuje poprzez wydanie komputerowi polecenia złożenia podpisu elektronicznego, co prowadzi do tzw, skrótu podpisywanego dokumentu. Jest on określony indywidualnie dla danego dokumentu. Następnie, przy użyciu otrzymanego oprogramowania, następuje szyfrowanie kluczem prywatnym i dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym jest przesłany do adresata. 

Zostaw Komentarz