Znakowanie czasem, kwalifikowany znacznik czasu czy e-znacznik czasu to nowe elektroniczne narzędzie, które wykorzystywane jest w sytuacjach, gdy potrzeba udowodnić, że dany dokument został podpisany w konkretnym czasie.

Znacznik czasu to element, który trwale dołączony do dokumentu dokładnie potwierdza czas jego podpisania. Znacznik ten jest uzupełnieniem podpisu kwalifikowanego dając dodatkową gwarancję bezpieczeństwa dokumentu. Znakowane to jest przydatne lub nawet wymagane w niektórych sytuacjach np. w postępowaniu sądowym czy składaniu ofert przetargowych.

Kwalifikowany znacznik czasu umożliwia dodatkowo prawidłową weryfikację podpisu elektronicznego nawet, gdy certyfikat podpisu elektronicznego już wygaśnie. Jego działanie oparte jest na uniwersalnym źródle czasu, a jego pewność jest synchronizowana – jest poprawnie odczytywany na całym świecie.

Dostawcy usług zaufania m.in. firma CERTUM oprócz kwalifikowanych podpisów elektronicznych oferują również dodatkową usługę kwalifikowanego znakowania czasem.

Zostaw Komentarz