Certyfikat kwalifikowany –  kwalifikowany podpis elektroniczny równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Certyfikat niekwalifikowany – podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy tych certyfikatów wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi odręcznemu tylko wtedy, jeśli obie strony zawrą wcześniej umowę zawierającą zapisy o wzajemnym uznaniu podpisów weryfikowanych certyfikatem niekwalifikowanym.

Więcej informacji tutaj.