Możliwość wyrobienia podpisów elektronicznych bez konieczności podpisywania dokumentów w formie papierowej.