Zgodnie z ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej certyfikat kwalifikowany jest równoważny z podpisem odręcznym, więc przypisany jest do jednej osoby. W związku z tym certyfikat może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie możliwe jest jego zastosowanie. Nie ma prawnych ograniczeń mówiących o stosowaniu certyfikatu zakupionego przez pracodawcę czy inny podmiot w celach prywatnych.