Jednym z etapów związanym z zakupem podpisu Kwalifikowanego jest weryfikacja tożsamości e-podpis. Podpis elektroniczny wydawany jest na osobę fizyczna jednak dokumenty wymagane do weryfikacji różnią się w zależności od wybranego rodzaju certyfikatu.

Certyfikat osobisty uniwersalny wybierany przez osoby podpisujące dokumenty np. do ZUS w imieniu własnym lub przedsiębiorstwa czy administracji.
Certyfikat firmowy zawierający dodatkowe dane przeznaczony jest dla osób, które pełną funkcje publiczne w których zakres uprawnień wynika tylko z pełnionej funkcji np. burmistrz, radca prawny.

Dokumentem potrzebnym do weryfikacji tożsamości jest dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
– jeśli certyfikat zawiera pesel to wówczas potrzebne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego numer pesel ( obcokrajowiec musi pokazać np. kartę stałego pobytu),
– jeśli certyfikat zawiera numer NIP to wówczas potrzebne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego nadanie numeru nip (wpisane do CEIDG).

Przedsiębiorca:
– odpis lub wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG)

Firma – przedsiębiorstwo:
– pełnomocnictwo,
– uchwała lub decyzja o powołaniu/mianowaniu na stanowisko,
– odpis lub wydruk CEIGD bądź KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
– potwierdzenie nadania numeru NIP podmiotu,
– zaświadczenie o numerze REGON, potwierdzający dane firmy.

Instytucja publiczna:
– pełnomocnictwo
– kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
– uchwała lub inna decyzja o powołaniu/mianowaniu na stanowisko,
– potwierdzenie nadania numeru NIP podmiotu,
– zaświadczenie o numerze REGON, potwierdzający dane firmy.

Zostaw Komentarz