Składanie elektronicznych formularzy do urzędu zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców. Daje to możliwość zaoszczędzenia czasu. W przypadku składania rocznych zeznań podatkowych drogą elektroniczną nie jest konieczne posiadanie podpisu elektronicznego. Zabezpieczeniem w takiej sytuacji jest podanie przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej za rok
Read More

Kontakt z urzędami drogą elektroniczną wymaga często przesyłania dodatkowych dokumentów. Zdarza się, że przedsiębiorcy nie posiadają dokumentów wystawionych przez Internet. W takiej sytuacji zobowiązani są do zeskanowania oraz przesłania do urzędu. Warto zaznaczyć, ze niezbędne będzie podpisanie załączników oraz pisma kwalifikowanym podpisem
Read More

Deklaracje dotyczące podatku dochodowego lub od towarów i usług najczęściej składane są elektronicznie. Ministerstwo Finansów stworzyło dla przedsiębiorców uproszczoną formę, dzięki której zarówno nadawca dokumentu jak i odbiorca zyskać mają dużo czas oraz mieć pełny dostęp do sprawnej komunikacji. Obowiązek opatrywania deklaracji
Read More

Bezpieczny podpis elektroniczny to alternatywa dla odręcznego podpisu. Zastosowanie tej formy weryfikacji ma na celu ułatwienie obrotu handlowego i cywilnoprawnego, a także kontakt z organami administracji publicznej. Stosowanie e-podpisu umożliwia potwierdzanie i uwierzytelnianie dokumentu w sposób zdalny, dzięki czemu nie wymaga od
Read More

Certyfikat kwalifikowany to certyfikat, który spełnia wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym. Wydaje go podmiot, świadczący usługi certyfikacyjne. Za jego pomocą weryfikowany jest podpis elektroniczny składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania e-podpisów. Z tego względu kwalifikowany podpis elektroniczny nazywany jest bezpiecznym e-podpisem.
Read More