Zastosowanie e-podpisu jest bardzo szerokie i można dzięki niemu poświadczyć swoją tożsamość w wielu usługach urzędowych i administracyjnych. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego z pewnością jest bardzo wygodne, ale jego nabycie wiąże się oczywiście z pewnymi kosztami. Elektroniczne podpisy zazwyczaj sprzedawane są w pakietach
Read More