*Przeczytaj również: e-podpisy na smartfonie*

Nowe regulacje oraz rosnące zaangażowanie w cyfryzacja społeczeństwa powoduje, że z roku na rok podpisy elektroniczne zyskują na wartości. Od 2021 kolejne sektory gospodarki i branże będą musiały zainwestować w e-podpisy.

Rozporządzenia wprowadziły obowiązek posiadania e-podpisu dla wielu branż, ponieważ panująca pandemia spowodowała konieczność przeorganizowania wielu gałęzi gospodarki na formę elektroniczną. Kolejnym powodem wprowadzenia obowiązku posiadania e-podpisu jest chęć stosowania innowacyjnych rozwiązań w Polsce.
Nowe regulacje spowodowały, że podpis elektroniczny konieczny będzie dla:

  • architektów i inżynierów w celu przekazywania dokumentacji w formie elektronicznej
  • geodetów i całej branży geodezyjnej, która wykorzysta e-podpis do składania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wysokościowych, protokołów przyjęcie granic nieruchomości do podziału, protokołów znaków zagranicznych, czy różnych map.
  • nauczycieli i dyrektorów pracujących w szkolnictwie do podpisywania zgodnie z prawem i w sposób wiążący dokumentów z nauczycielami i innymi pracownikami szkół, a także umów o dzieło, umów zlecenie czy zamówień, zakupu sprzętu przez Internet, podpisywania dokumentów, sporządzania i podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych
  • przedsiębiorców zajmujących się turystyką i organizacji pożytku publicznego
  • osób z branży farmaceutycznej w celach elektronicznego przekazywania zestawień aptecznych do refundacji za pośrednictwem Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji oraz Portalu Świadczeniodawcy, wystawiania e-recept.
  • wszystkich nowoczesnych przedsiębiorców

Zostaw Komentarz