Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej to integralny system, który ma łączyć w sobie wiele usług elektronicznych i e-platform. Zapewni on możliwość korzystania z jednego, uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł podczas wypełniania urzędowych pism czy składania wniosków.

Do Krajowego Węzła Tożsamości muszą zostać przyłączone instytucje publiczne i urzędy, posiadające platformy usług elektronicznych.
Jest to obowiązek jednostek posiadających systemy teleinformatyczne, w których udostępniane są usługi online oraz systemy identyfikacji elektronicznej wydające środki identyfikacji elektronicznej.

Oferujemy zestawy certyfikatów, dedykowanych instytucjom i dostawcom usług, niezbędne do integracji systemów informatycznych z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej.

Zajmujemy się sprzedażą certyfikatów na okres 1,2 lub 3 lat oraz ich pełną aktywacją.

Zakupu oraz aktywacji można dokonać stacjonarnie lub całkowicie przez internet.

Cennik:

Nazwa zestawu
Zestaw + aktywacja
Certyfikat do Krajowego Węzła Tożsamości 1 rok
930 zł
Certyfikat do Krajowego Węzła Tożsamości 2 lata
1420 zł
Certyfikat do Krajowego Węzła Tożsamości 3 lata
2030 zł