Zgodnie z informacją podaną przez Krajową Izbę Odwoławczą dokument sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, którego certyfikat już wygasł, jest nadal ważny. Czy można posługiwać się nieważnym certyfikatem kwalifikowanym? W jakich sytuacjach zachowana jest ważność e-podpisu?

Konserwacja e-podpisu – na co warto zwrócić uwagę?
Jednym ze sposobów na uwiarygodnienie podpisu elektronicznego jest znakowanie czasem. Tego rodzaju działania stanowią niepodważalny dowód o czasie złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie.

Znakowanie czasu (-T) stanowi pierwszy poziom konserwacji podpisu elektronicznego.

Istotnie należy zaznaczyć, że stosowanie tzw. Long Term Validation (LTV), czyli dołączania do podpisów znacznika czasu, certyfikatów nadrzędnych oraz list CRL/OCSP jest elementem ułatwiającym interpretację ważności podpisanych plików.

 

Kupno podpisu kwalifikowanego Warszawa
podpis.elektroniczny@morgansuisse.com

 

Zostaw Komentarz