Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznie określa:
1. warunki stosowania podpisu elektronicznego,
2. skutki prawne jego stosowania,
3. zasady świadczenia usług certyfikacyjnych,
4. zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi.

Za opdpis elektroniczny uznaje się dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Złożenie e-podpisu możliwe jest tylko przez osobę fizyczną posiadającą urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego.

Ważne jest, że osoba składająca podpis elektroniczny musi działać we własnym imieniu.

Każda osoba posiada niepowtarzalne i przyporządkowane sobie dane, które są wykorzystywane przez tę osobę do składania e-podpisu. Dane są potrzebne do identyfikacji osoby składającej podpis.

Podpis musi być poświadczony przez odpowiedni certyfikat.

 

Czy wszystkie firmy muszą posiadać e-podpis?

Zostaw Komentarz