Elektroniczny podpis jest narzędziem, które umożliwia identyfikację podmiotów przesyłających dokumenty drogą elektroniczną.
Dokumenty, także deklaracje i faktury, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym posiadają taką samą moc jak dokumenty podpisane własnoręcznie.

Oferujemy pomoc w pozyskaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego.