Strona główna

Z dniem 1 lipca 2021 r. w życie weszła ustawa nowelizująca funkcjonowanie KRS. Od tego dnia przedsiębiorcy składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej. Istotnie należy zaznaczyć, że papierowe wnioski nie będą rozpatrywane przez sąd.

Od lipca wszelkie procedury, składanie wniosków i formularzy, a także korespondencja z sądem będzie przebiegała online.

Usługi e-KRS:

  • składanie wniosków elektroniczny o wpis do rejestru przedsiębiorców
  • dokonania zmian aktualizacyjnych podmiotu wpisanego do KRS
  • składanie dokumentów do RDF
  • korzystanie z elektronicznych akt rejestrowych
  • korespondencja z sądem

Wprowadzenie nowych procedur ma usprawnić działanie sądów oraz przyspieszyć załatwianie spraw w KRS.

Warto wspomnieć o tym, że e-podpis do obsługi elektronicznego KRS jest obowiązkowy. Podpis elektroniczny pozwala na potwierdzenie tożsamości w systemie KRS. Przedsiębiorcy mają do wyboru profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Drugie rozwiązanie jest korzystniejsze dla przedsiębiorców, ponieważ posiada szersze pole zastosowań.

Zostaw Komentarz